Zapytaj o stawkę
W ciągu 3 godzin w dni robocze po otrzymaniu zapytania nasz kierownik klienta skontaktuje się z Tobą.
Wypełnij formularz i nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w najbliższym czasie
Godziny pracy Pon - Pt 08:00 - 20:00
ul. Bartycka 22B, lok. 21A, Warszawa, 00-716
Zapytaj o stawkę

Zasady ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności danych osobowych (zwane dalej Zasady) działają wobec wszystkich danych osobowych które KRAFTTRANS Taurus Sp. z o. o. (zwana dalej KRAFTTRANS) może uzyskać od użytkownika podczas użycia przez użytkówników oficjalnej strony internetowej KRAFTTRANS – https://krafttrans.at (zwanej dalej Strona), korzystania z usług internetowych, innych usług, udziału w kampaniach reklamowych i marketingowych lub promocjach i/lub podczas innego rodzaju współdziałania z KRAFTTRANS (zwane dalej Usługi).

KRAFTTRANS nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe innych firm, na które użytkownik może przejść używając linków dostępnych na stronie KRAFTTRANS. Na stronach innych firm mogą być swoje zasady ochrony prywatności i od użytkownika mogą być uzyskiwane lub żądane inne dane osobowe.

Niniejsze Zasady tłumaczą, w jaki sposób KRAFTTRANS przetwarza i chroni dane osobowe użytkowników.

Korzystając z Usług oraz udzielając KRAFTTRANS informacje niezbędnie do inicjowania dalszego współdziałania, Pan/Pani wyraża zgodę na ich użycie zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Dla konkretnych Usług KRAFTTRANS może publikować przepisy dodatkowe uzupełniające niniejsze Zasady.

  1. Dane osobowe użytkowników, które otrzymuje i przetwarza KRAFTTRANS

1.1. W ramach niniejszych Zasad jako “dane osobowe użytkownika” są rozumiane:

1.1.1. Dane osobowe, które użytkownik udziela o sobie zamodzielnie przy wypełnieniu formularza opinii (zapytanie stawki) na Stronie lub w trakcie korzystania z Usług. Informacje, które są niezbędne do udzielenia (wykonania) Usług, są jawnie oznaczone. Do takich informacji należą: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, adres poczty elektronicznej, nazwa organizacji.

1.1.2. Inne informacje o użytkowniku, zbieranie i/lub udzielenie których jest ustalone przez KRAFTTRANS dla udzielania poszczególnych Usług dodatkowo, o czym jawnie podaje się przy zamówieniu poszczególnych Usług.

1.2. Dane osobowe użytkownika, udzielone KRAFTTRANS, są uważane za niepewne i mogą zostać zablokowane do momentu otrzymania od użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego zgody na przetwarzanie osobowych danych użytkownika w dowolnej dodatkowo określonej przez KRAFTTRANS formie, przewidzianej na Stronie.

  1. Cele przetwarzania osobowych danych użytkowników

2.1. KRAFTTRANS przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania Usług i poprawy ich jakości.

2.2. Dane osobowe użytkownika KRAFTTRANS może wykorzystywać w następujących celach:

2.2.1. Identyfikacja strony w ramach wykonania Usługi.

2.2.2. Udzielenie użytkownikowi spersonalizowanych Usług.

2.2.3. Poprawa jakości Usług oraz opracowanie nowych Usług.

2.2.4. Przeprowadzanie statystycznych i innych badań w oparciu na dane depersonalizowane.

2.2.5. Wykonanie i/lub realizacja funkcji, uprawnień i obowiązków, które ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na KRAFTTRANS.

  1. Przekazanie osobowych danych użytkownika osobom trzecim

3.1. Wobec danych osobowych użytkownika zachowuje się prywatność, z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych osobowych, dostęp do których nieograniczonej ilości osób został udzielony przez użytkownika lub na jego prośbę.

3.2. KRAFTTRANS ma prawo przekazać dane osobowe użytkownika innym osobom w następnych przypadkach:

3.2.1. Użytkownik dał swoją zgode na takie działania.

  1. Środki zastosowywane dla ochrony osobowych danych użytkowników

KRAFTTRANS stosuje niezbędnie i wystarczające środki organizacyjne i techniczne dla ochrony osobowych danych użytkownika od nieuzasadnionego lub przypadkowego dostępu, zniszczenia, wprowadzenia zmian, blokowania, kopiowania, rozpowszechnienia, a również od innych nieuzasadnionych działań wobec danych osobowych innych osób.

  1. Prawa i obowiązki użytkownika

5.1. KRAFTTRANS stosuje rozsądne środki dla podtrzymania dokładności oraz aktualności danych osobowych które ma KRAFTTRANS, a również dla usuwania przestarzałych i innych niewiarygodnych lub zbędnych danych osobowych; tym niemniej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udzielenie wiarygodnych informacji, a również za odświeżenie udzielonych danych w przypadku jakich-bądź zmian.

5.2. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić (odświeżyć, uzupełnić) udzielone przez niego dane osobowe lub ich część, a również parametry jej prywatności w drodze zwrócenia się do KRAFTTRANS.

5.2.1. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez KRAFTTRANS danych osobowych wysławszy zawiadomienie w formie pisemnej na adres: ul. Bartycka 22B, lok. 21A, Warszawa, 00-716 do KRAFTTRANS Taurus Sp. z o. o.  z uwagą “cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”; przy tym cofnięcie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych pociąga za sobą zniszczenie zawierających dane osobowe zapisów w systemach przetwarzania danych osobowych KRAFTTRANS.

5.3. Użytkownik ma prawo na otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych w KRAFTTRANS dla czego ma prawo wysłać zapytanie w formie pisemnej na adres: ul. Bartycka 22B, lok. 21A, Warszawa, 00-716 do KRAFTTRANS Taurus Sp. z o. o., z uwagą “zapytanie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych”.

5.4. Dla wykonania postanowień przewidzianych przez pkt 5.2 i pkt 5.3 niniejszych Zasad KRAFTTRANS może zażądać, żeby użytkownik zaświadczył swoją tożsamość i przedłożył takie zaświadczenie w dowolnej nie sprzecznej z prawem formie.

  1. Informacje zwrotne. Pytania i propozycje

Wszystkie propozycje oraz pytania dotyczące niniejszych Zasad należy komunikować firmie KRAFTTRANS telefonicznie pod numerem +48223987296 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@krafttrans.com.

PODZIĘKOWAĆ!

Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Nasz menadżer
wkrótce się z Tobą skontaktuje.